Pedigree of  Aick v. Haltergrund 

Date of Birth: 6 MAR 2011 Reg#: ZDL117/11
Color: Lysskimmel Sex: male
Owned By: Bred By:
Parents Grandparents Great Grandparents Great Great Grandparents
SIRE:


Ajax v. Frochtmannshof


ZDL368/04
Mörkskimmel

Eddy v. d. Pfauheck


ZDL481/95
Lysskimmel

Bodo v. Steyerberg

Troll v. Rheinufer
Ossy De Wynen

Aika v. d. Pfauheck

Hecht v. d. Königseiche
Bonny v. Jägerkreuz

Quinta v. Fasanenhof


ZDL593/01


Juwel v. Perverberg

Jako v. Fasanenhof
Grille v. Lönsstein

Burga v. d. Heustätte

Arco v. Backemeer
Alicia v. d. Heustätte
DAM:


Pina v. Bonrechtern


ZDL8/09
Brun og Hvid

Dark v. d. Himmerner Heide


ZDL598/03
Brun og Hvid

Don v. Forst Ostenwalde

Hajo Aus Grupilinga
Hera v. Wasserplatz

Linda v. Fasanenhof

Elko v. Huntetal
Ilse v. Fasanenhof

Aika v. Lewitzgrund


ZDL535/05
Mörkskimmel

Preußen's Blitz

Pascha v. Elbufer
Inka v. Rehhörn

Ilka v. Bonrechtern

Hasko v. Linebrok
Franzi v. Stockey