Pedigree of  Freda Ut Dat Uhlendörp 

Date of Birth: 13 JAN 1983 Reg#: ZDL92/83
Color: Brun Sex: female
Owned By: Bred By:
Parents Grandparents Great Grandparents Great Great Grandparents
SIRE:


Bob v. Moorkamp


ZDL459/76
Brun

Fango v. Waterkant


ZDL221/73
Brun

Birko v. Lönsstein

Zent v. Feuersang
Certa v. d. Frankenburg

Cilly v. Waterkant

Alf Chamavia
Bona v. Hohen Geroldseck

Anka v. Duewelsknapp


ZDL384/73
Brun

Quarz v. Schwege

Atempo v. d. Eggemerigge
Hexe v. Schwege

Minka v. Hulshof

Asso v. Stubben
Eibe v. Hahnenkamm
DAM:


Dörte Ut Dat Uhlendörp


ZDL67/78
Brun

Cliff v. Fährhaus


ZDL507/72
Brun

Nero Z Jiv

Aris Z Malesic
Ila Z Jiv

Gabi v. Odisheim

Alf v. d. Strohee
Asta v. Thölshof

Gina v. Tecklenburg


ZDL191/71
Brun

Donar v. Alten Zollhaus

Axel v. Eickebusch
Bona v. Alten Zollhaus

Billa v. Bentheim

Atempo v. d. Eggemerigge